Giełdy Nowego Jorku, Londynu i Frankfurtu w ofercie DM mBanku

Już od 19 września właściciele rachunków maklerskich w mBanku mogą inwestować nie tylko na giełdzie w Warszawie ale też w instrumenty finansowe dostępne na NYSE i NASDAQ w Nowym Jorku, Londynie (LSE) i Frankfurcie (Deutsche Börse).

Na początku opcja ta będzie dostępna dla klientów obsługiwanych pod szyldem Domu Maklerskiego, wkrótce również dla korzystających z usługi eMakler.

- To bardzo dobry moment na udostępnienie dostępu do giełd zagranicznych. Jeszcze kilka lat temu zastanawialiśmy się czy będzie to usługa odpowiednio przyjęta przez klientów. Teraz jesteśmy pewni pozytywnego odbioru – mówi Jarosław Kowalczuk, dyrektor zarządzający mBanku.

Oferta pośrednictwa na rynkach zagranicznych będzie optymalnym uzupełnienie palety usług DM mBanku obejmującej obecnie dostęp do polskiej giełdy i foreksu. Sprzyja temu kilkuletni okres braku jednoznacznej tendencji wzrostowej na rynku lokalnym oraz naturalna potrzeba inwestorów dywersyfikacji aktywów pod względem geograficznym.

mBank w pierwszym okresie nowej działalności skoncentruje swoja aktywność na czterech najważniejszych rynkach, o największej liczbie aktywów i odpowiednim poziomie płynności notowanych tam instrumentów finansowych. Co ważne, akcje z zagranicy będą dostępne w ramach oferowanych przez DM rachunków IKE i IKZE.

- Konsekwentnie będziemy poszerzali naszą obecność o te nowe rynki, które uznamy za atrakcyjne dla naszych klientów -  podkreśla Jarosław Kowalczuk. Na giełdach zagranicznych są obecne instrumenty finansowe typu ETF, które odwzorowują różnorodne indeksy rynkowe, sektorowe lub konkretne walory, dając tym samym możliwość uzyskania w łatwy i efektywny kosztowo sposób ekspozycji na bardzo szerokie spektrum inwestycyjne.

Nowa oferta nie sprowadzi się wyłącznie do udostępnienia możliwości składania zleceń na giełdach zagranicznych. - Będzie ona sukcesywnie wzbogacana o ofertę analityczną, która ułatwi naszym klientom inwestowanie na rynkach zagranicznych. Udostępniane materiały analityczne będą obejmowały zarówno analizy skali makro oceniające atrakcyjność inwestycyjną rynków i sektorów jak też analizy konkretnych spółek – informuje Jarosław Kowalczuk.

Bardzo istotnym ułatwieniem dla klientów jest to, że do operacji na GPW i rynkach zagranicznych  będzie służył ten sam rachunek maklerski. Wszystkie transakcje będą rozliczane w złotych co pozwala unikać problemów z rachunkami walutowymi.
Pełna oferta dostępna jest na www.mdm.pl.

Kontakt dla mediów

Krzysztof Olszewski
Rzecznik prasowy
mobile +48 607 354 543
Piotr Rutkowski
Zastępca rzecznika prasowego
mobile +48 510 029 169