26.10.2017

Rozwój organiczny mBanku przynosi solidne zyski

W III kwartale 2017 r. mBank zarobił 291,4 mln zł netto. Dobry wynik jest efektem stałej poprawy dochodów przy zachowaniu dyscypliny kosztowej.

Zysk brutto wypracowany przez Grupę mBanku w III kwartale 2017 roku wyniósł 403,8 mln zł i był o 5,6 proc. wyższy w stosunku do wyniku z poprzedniego kwartału. Złożyły się na to głównie wyższe o 6,3 proc. dochody, które w samym III kwartale wyniosły 1,1 mld zł. Znaczący wzrost zanotowano w kategoriach wyniku z odsetek oraz na działalności handlowej.

Jednocześnie bank utrzymał koszty działalności na stabilnym poziomie. W III kwartale wyniosły 486 mln zł. Wyższe dochody zostały jednak częściowo zniwelowane wzrostem odpisów netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek. Saldo rezerw wyniosło 164,4 mln zł.. Z kolei podatek od pozycji bilansowych Grupy wzrósł nieznacznie względem II kwartału 2017 roku i wyniósł 95,5 mln zł.

III kwartał był okresem kontynuacji wzrostu organicznego i ekspansji biznesowej mBanku. Liczba klientów indywidualnych wzrosła w tym czasie o 25,4 tys. do 5,3 mln. mBank pozyskał również 325 klientów korporacyjnych. Ich łączna liczba wynosi już 21 825.

Wartość kredytów i pożyczek netto na koniec września 2017 roku wyniosła 85,5 mld zł i była o 2,6 proc. wyższa niż na koniec czerwca. Natomiast wartość depozytów klientów zwiększyła się w tym czasie o 2,9 proc. i wyniosła 90,7 mld zł. Złożył się na to ponad 6 proc. wzrost zobowiązań wobec korporacji, podczas gdy depozyty klientów indywidualnych pozostały na niemal tym samym poziomie. 

Łączny współczynnik kapitałowy Grupy mBanku na koniec września 2017 roku wyniósł 20,5 proc., a współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 był równy 17,8 proc.

We wrześniu, magazyn Forbes ogłosił wyniki konkursu na najlepszy bank dla firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Drugi raz z rzędu mBank wygrał i został uznany za instytucję finansową, która w najwyższym stopniu zaspokaja potrzeby firm. Bank uzyskał 81,4 punkty za 100 możliwych. Z kolei Newsweek Polska, który oceniał ofertę dla klientów indywidualnych, wyróżnił bankowość mobilną mBanku. Nowa aplikacja zajęła trzecie miejsce w rankingu „Przyjazny Bank Newsweeka”.  

Kontakt dla mediów

Krzysztof Olszewski
Rzecznik prasowy
mobile +48 607 354 543
Piotr Rutkowski
Zastępca rzecznika prasowego
mobile +48 510 029 169