Kristína Gáliková
hovorkyňa mBank Slovensko
mBank S.A., pobočka zahraničnej banky
Pribinova 10
811 09 Bratislava
Martin Dobiš
Senior Account Manager
PR Clinic