mBank z najlepszymi usługami zarządzania środkami finansowymi przedsiębiorstwa w Polsce

9 stycznia 2017 r. międzynarodowy magazyn Global Finance opublikował wyniki 17, corocznego rankingu, dotyczącego najlepszego banku oraz dostawcy usług zarządzania środkami finansowymi przedsiębiorstwa. Ranking został podzielony na odpowiednie kategorie, regiony i kraje. mBank został zwycięzcą konkursu,  jako najlepszy dostawca usług zarządzania środkami finansowymi w Polsce - Best Treasury and Cash Management Provider in Poland.

Pełen raport z przeprowadzonego rankingu zostanie opublikowany w marcowym wydaniu magazynu. 

Global Finance dokonał wyboru zwycięzcy globalnego oraz zwycięzców w 7 podstawowych kategoriach. Wybrano także zwycięzców w 55 krajach i regionach tj. Ameryce Północnej, Europie Zachodniej, Europie Środkowo-Wschodniej, Azji i Pacyfiku, Ameryce Łacińskiej, Środkowym Wschodzie, Afryce oraz krajach skandynawskich. Dodatkowo, w każdym z regionów, wybrano zwycięski bank w 5 kategoriach, obejmujących: usługi zarządzania środkami finansowymi, usługi płatnicze i zarządzania spływem należności, zarządzanie płynnością, optymalizację kapitału obrotowego oraz krótkoterminowe inwestycje. 

Global Finance zastosował wieloetapowy proces oceny - obejmujący ankietę czytelniczą, ocenę analityków rynkowych, zarządzających przedsiębiorstwami, ekspertów ds. technologii oraz niezależne badania – w celu wyłonienia najlepszych dostawców usług zarządzania środkami finansowymi. Wzięto pod uwagę zróżnicowane kryteria subiektywne i obiektywne, uwzględniające: dochodowość, rynkowy udział i zasięg, obsługę klienta, konkurencyjność cen, innowacyjność produktów oraz stopień, w jakim dostawcy usług zarządzania środkami finansowymi skutecznie wyróżnili się – wzbogacając usługę - względem swoich konkurentów.

Kontakt dla mediów

Krzysztof Olszewski
Rzecznik prasowy
mobile +48 607 354 543
Piotr Rutkowski
Zastępca rzecznika prasowego
mobile +48 510 029 169